Yılmaz, B. (2003) “ Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı”, Bilgi Dünyası, 4(1), ss. 88-89. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/513 (Erişim: 16Nisan2021).