Yılmaz, B. (2003) “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık”, Bilgi Dünyası, 4(1), s. 90. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/514 (Erişim: 7Aralık2023).