Boz, M. (2002) “İnternet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim: Bir Model Önerisi”, Bilgi Dünyası, 3(2), ss. 153-172. doi: 10.15612/BD.2002.516.