Al, U. (2002) “Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması”, Bilgi Dünyası, 3(1), ss. 1-11. doi: 10.15612/BD.2002.521.