Yıldızeli, A. ve Tabanlıoğlu, S. (2002) “Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları”, Bilgi Dünyası, 3(1), ss. 45-60. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527 (Erişim: 14Haziran2021).