Baysen, F., Baysen, E. ve Çakmak, N. (2017) “Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi”, Bilgi Dünyası, 18(1), ss. 29-47. doi: 10.15612/BD.2017.576.