Alkan, N. (2002) “Enformasyonistlik Mesleği Önerisi”, Bilgi Dünyası, 3(1), ss. 76-92. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/530 (Erişim: 22Mart2023).