Dünyası, B. (2020) “İç Kapak”, Bilgi Dünyası, 21(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/538 (Erişim: 2Ekim2023).