Çakmak, N. (2020) “Pandemi Döneminde Bilimsel Dergilerde Değerlendirme Süreçleri ve Bilgi Dünyası”, Bilgi Dünyası, 21(1), ss. 1-6. doi: 10.15612/BD.2020.839.