Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017) “Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi”, Bilgi Dünyası, 18(1), ss. 49-91. doi: 10.15612/BD.2017.580.