Çakmak, T. ve Tırnavalı, S. (2020) “Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 21(1), ss. 7-33. doi: 10.15612/BD.2020.762.