Öztemiz, S. (2020) “Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 21(1), ss. 65-87. doi: 10.15612/BD.2020.785.