Zencir, M. B. ve Oğuz, T. (2020) “Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller”, Bilgi Dünyası, 21(1), ss. 89-123. doi: 10.15612/BD.2020.806.