Koç, O. ve Atılgan, D. (2021) “Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 22(1), ss. 1-30. doi: 10.15612/BD.2021.550.