Dere Çiftçi, H. (2021) “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”, Bilgi Dünyası, 22(1), ss. 31-64. doi: 10.15612/BD.2021.551.