Bayraktar, Şeyda ve Çetinkaya Bozkurt, Özlem (2021) “Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi”, Bilgi Dünyası, 22(1), ss. 99-130. doi: 10.15612/BD.2021.555.