Karadeniz, Şenol ve Yılmaz, B. (2020) “Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi”, Bilgi Dünyası, 21(2), ss. 299-349. doi: 10.15612/BD.2020.558.