Baysen, F. ve Özsavaş Akçay, A. (2018) “Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları”, Bilgi Dünyası, 18(1), ss. 125-142. doi: 10.15612/BD.2017.596.