Mandıracı, T. ve Zan, B. U. (2021) “Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği”, Bilgi Dünyası, 22(1), ss. 131-159. doi: 10.15612/BD.2021.560.