Ifijeh, G. (2017) “Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar”, Bilgi Dünyası, 18(1), ss. 149-161. doi: 10.15612/BD.2017.572.