Çakmak, N. (2020) “Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi”, Bilgi Dünyası, 21(2), ss. 385-401. doi: 10.15612/BD.2020.591.