Yılmaz, B. (2020) “Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, 21(2), ss. 403- 419. doi: 10.15612/BD.2020.595.