Çakmak, N. (2016) “Bilgi Dünyası’ ndaki Yeni Gelişmeler”, Bilgi Dünyası, 17(2). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/60 (Erişim: 11Nisan2021).