Polat, C. ve Eroğlu, E. B. (2021) “Covid-19 Pandemi Döneminde Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Çevrim İçi Staj Programının Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, 22(2), ss. 213-249. doi: 10.15612/BD.2021.601.