Koçak, Ömer ve Çakmak, N. (2021) “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması”, Bilgi Dünyası, 22(1), ss. 161-196. doi: 10.15612/BD.2021.607.