Kılıçbeyli, E. H. (2021) “Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi”, Bilgi Dünyası, 22(2), ss. 289-327. doi: 10.15612/BD.2021.620.