Dünyası, B. (2021) “İç Kapak”, Bilgi Dünyası, 22(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/627 (Erişim: 2Ekim2023).