Sağlam, M. ve Çetintaş, H. B. (2022) “Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri”, Bilgi Dünyası, 23(1), ss. 81-106. doi: 10.15612/BD.2022.638.