Er-Koçoğlu, N. (2021) “Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerde Serbest Erişimli Bilgi Kaynaklarının Kapsamı”, Bilgi Dünyası, 22(2), ss. 329-349. doi: 10.15612/BD.2021.641.