Al, U. ve Tonta, Y. (2022) “Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması”, Bilgi Dünyası, 23(1), ss. 23-47. doi: 10.15612/BD.2022.670.