Azazi, H. (2022) “Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi”, Bilgi Dünyası, 23(1), ss. 107-124. doi: 10.15612/BD.2022.675.