Özkan, M. (2022) “Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması”, Bilgi Dünyası, 23(2), ss. 173-198. doi: 10.15612/BD.2022.680.