Öztemiz, S. (2022) “Editörden”, Bilgi Dünyası, 23(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/688 (Erişim: 5Aralık2022).