Cinel, İpek ve Özdemir Şahin, L. (2023) “Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi ve Belge Yönetimi Örneği”, Bilgi Dünyası, 24(1), ss. 1-24. doi: 10.15612/BD.2023.690.