Gültekin, V. (2022) “Kataloglama ve Sınıflamaya Giriş”, Bilgi Dünyası, 23(2), ss. 205-209. doi: 10.15612/BD.2022.696.