Özdamlı, F., Sultan, S. ve Karanfiller, T. (2023) “Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, 24(1), ss. 25-44. doi: 10.15612/BD.2023.697.