Adebayo, O., Zubair, O., Osoba, M. ve Olajide-Williams, F. (2019) “Nijerya’daki Okul Kütüphanelerinde Yaratım Atölyesi (Makerspace) Oluşturmak: Etkiler ve Sonuçlar”, Bilgi Dünyası, 20(2), ss. 251-263. doi: 10.15612/BD.2019.747.