Çakmak, N. (2023) “Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi”, Bilgi Dünyası, 24(1), ss. 91-98. doi: 10.15612/BD.2023.712.