Öztemiz, S. (2023) “Editörden”, Bilgi Dünyası, 24(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/713 (Erişim: 13Haziran2024).