Karagözoğlu Aslıyüksek, M. (2016) “Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”, Bilgi Dünyası, 17(1), ss. 87-103. doi: 10.15612/BD.2016.480.