Köksal, M. S. ve Al, U. (2023) “Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme”, Bilgi Dünyası, 24(2), ss. 140-164. doi: 10.15612/BD.2023.726.