Sarı, Özge ve Doğan, G. (2023) “Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri ve Politikaları”, Bilgi Dünyası, 24(2), ss. 165-194. doi: 10.15612/BD.2023.727.