Tufanyazıcı, E. ve Bilek, F. (2023) “Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi”, Bilgi Dünyası, 24(2), ss. 199-211. doi: 10.15612/BD.2023.730.