Sağsan, M. (2024) “İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan ‘Metaverse’ Üzerine Genel Bir Bakış”, Bilgi Dünyası, 25(1), ss. 32-52. doi: 10.15612/BD.2024.736.