Demir, G. ve Keseroğlu, H. S. (2024) “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz”, Bilgi Dünyası, 25(1), ss. 85-117. doi: 10.15612/BD.2024.740.