Yüksel, G. ve Çakmak, T. (2024) “Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi”, Bilgi Dünyası, 25(1), ss. 150-177. doi: 10.15612/BD.2024.746.