Turan, M. ve Külcü, Özgür (2015) “Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği”, Bilgi Dünyası, 16(2), ss. 161-179. doi: 10.15612/BD.2015.498.