Özel, N. (2015) “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)”, Bilgi Dünyası, 16(1), ss. 23-44. doi: 10.15612/BD.2015.473.