Eroğlu, Şahika ve Yılmaz, B. (2015) “Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 16(1), ss. 75-104. doi: 10.15612/BD.2015.478.