Öztemiz, S. (2019) “Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber”, Bilgi Dünyası, 20(2), ss. 265-269. doi: 10.15612/BD.2019.771.